VODOU SE LAVI

Nouvèl -

VODOU SE LAVI

Se yon MOUVMAN ki kreye pa Mètrès SEKHMET ak Frè HERU nan dat ki te 28 novanm 2019 nan peyi Etazini Amerik. Mesye Dam sa yo resevwa misyon nan men Lwa yo pou yo avanse avèk Vodou a ki se idantite kiltirèl Pèp Ayisyen an. Pou yo akonpli misyon sila, Mètrès SEKHMET ak Frè HERU mete tèt yo ansanm kote ke yo rive kreye plizyè foròm miltimedya, an kolaborasyon avèk plizyè teknisyen, Ougan ak Manbo, avèk yon objektif ki se « Ekspoze Vodou a yon lòt jan pou tout pitit tè Ayiti kapab di yo se Vodouizan avèk asirans ak fyète nan respè dinyite ak kilti Pèp Ayisyen an ».MOUVMAN sila rasanble anpil moun konsekan ki deside mete men yo nan pat la ansanm avèk Mètrès SEKHMET ak Frè HERU pou yo akonpli ansanm misyon ke yo resevwa nan men Ginen yo. Se konsa Mètrès SEKHMET ak Frè HERU rive fòme yon ekip solid ki gen ladan li : Frè Dave, Manmi Da, Imamu Achade Lisa, Istoryen Pluviose, Manbo Lavi Diò, Doktè Krackmukale, plis tout lòt sè yo ak frè yo ki dakò ke zafè Vodou se zafè tout Ayisyen konsekan.

Misyon an pa fasil se vre, men gras avèk detèminasyon ekip solid Vodou Se Lavi a, ki toujou ap kriye : « UBUNTU ! UBUNTU ! UBUNTU ! », ki se yon pilye filozofi Vodou a, ki fè nou konnen ke nou menm ki nan ekip solid Vodou Se Lavi a, nou pa pou kont nou paske Kreyatè a / Kreyatris la mete Lwa yo a dispozisyon nou pou ede nou nan travay la ki se ekspoze tout sa ki bèl ak tout sa ki bon nan Vodou a. Pou rès mond lan wè nou menm Vodouizan Ayisyen yon lòt jan, kifè lòt yo respekte kilti nou, dinyite nou kòm yon Gran Pèp ki ekri yon paj trè spesyal gras a Vodou a, nan istwa mond lan.

Sonje byen objektif Vodou Se Lavi se : « Ekspoze Vodou a yon lòt jan pu tut pitit tè Ayiti kapab di yo se Vodouizan avèk asirans ak fyète nan respè dinyite ak kilti Pèp Ayisyen an ». Se nan kontèks sa, nan Vodou Se Lavi, nou di :
VODOU a se yon gro patrimwàn istorik, materyèl e imateryèl ke Zansèt nou yo kite pou nou menm jenerasyon ki vivan jounen jodi a.
VODOU a se kilti nou, sa vle di VODOU a se :
o Tout konesans nou dekouvri apati de tout eksperyans nou fè nan kontak nou avèk lanati a epi kòsmòs la ;
o Kwayans nou ;
o Mès nou ;
o Koutim nou ;
o Tout bagay nou kreye depi nan imajinasyon nou pou rive nan reyalizasyon materyèl yo ;
o Fason nou defini relasyon moun ak moun relasyon moun ak lanati epi relasyon moun ak kòsmòs la ;
o Mannyè nou defini kijan pou nou viv an kominote nan respè youn pou lòt, nan lapè, nan amoni epi nan abondans.

An konklizyon, nou di ke VODOU a se nanm Pèp Ayisyen an, an menm tan tou, li se tout yon mòd de vi ki makonnen avèk valè moral sa yo, ki se :
• Amonizasyon avèk lanati epi avèk kòsmòs la,
• Respè san limit pou memwa Zansèt nou yo.
Menm mòd de vi sa a, ki se VODOU a, li makonnen kò li avèk yon filozofi ki kanpe sou 4 pilye ki se : Globalism, Imanism, Kominotarism epi Respè pu Grandèt yo.

Vodouselavi ap lonje men li bay tout moun ki vle travay pou avansman Vodou a, se nan optik sa, Vodou selavi mete kanpe Sit Wèb sila pou kontinye travay la.
N’ap jwenn Vodou Se Lavi sou :
• YOUTUBE sou non Vodou Se Lavi,
• FACEBOOK sou non Vodou Se Lavi
• INSTAGRAM sou non vodouselavi777

Otè- Achade Lisa


3 comments

 • Juliette

  Bonjou,

  Mwen ta renmen konnen si w
  Gen liv ki gen rapò ak Loa yo.
  Fem kon PRI yo
  Messi. Kreyol mwen pa trò bon

 • Jean Madoché

  bon sole pou nou tout map chache konesans mwen ta renmen gen kontak profesè Pluviose. Please! email/whatsapp/phone

 • Achade Lisa

  Savaluwe Mètrès Sekhmet ak Frè Heru,

  Amuam Imamu Achade Lisa pitit pitit fanm vanyan gason vanyan ki soti nan zantray Ginen, dogue muen devan kuraj ak detèminasyon Mètrès Sekhmet ak Frè Heru pu bon travay y’ap fè pu avansman Vodu Ayisyen yan. Jodi a m’ santi m’ 4 fua pi fyè, 4 fua pi asire pu muen di ke muen se yon Vodu Ayisyen tu ruj.

  Achade Lisa pitit pitit Ginen

Leave a comment