Makaya RSS

Makaya -

Kisa ki fèt Makaya?Ayisyen ki kwè nan lanati, ki konnen nan moman sa se al kase fèy nan bwa pou benyen tout timoun yo, nan objetik pou kouri kont tout move zè, tout fliyid negatif ke ou te kapte pandan ane a.Se pa pou san rezon Vodou an, toujou di nou fòk nou proteje anviwònman, paske lè nou protejel, nap jwenn dlo nan sous yo, nan rivyè yo, nap jwenn tout kalite pyebwa e nap ka kase fèy, sa nou dwe konnen san anviwònman pa gen Makaya e depi ou wè anviwònman daprè kilti nou kòm pèp ou wè tout...

Read more

Tags