Nouvèl Vodou RSS

Nouvèl -

Se yon MOUVMAN ki kreye pa Mètrès SEKHMET ak Frè HERU nan dat ki te 28 novanm 2019 nan peyi Etazini Amerik. Mesye Dam sa yo resevwa misyon nan men Lwa yo pou yo avanse avèk Vodou a ki se idantite kiltirèl Pèp Ayisyen an. Pou yo akonpli misyon sila, Mètrès SEKHMET ak Frè HERU mete tèt yo ansanm kote ke yo rive kreye plizyè foròm miltimedya, an kolaborasyon avèk plizyè teknisyen, Ougan ak Manbo, avèk yon objektif ki se « Ekspoze Vodou a yon lòt jan pou tout pitit tè Ayiti kapab di yo se Vodouizan avèk asirans ak...

Read more

Makaya -

Kisa ki fèt Makaya?Ayisyen ki kwè nan lanati, ki konnen nan moman sa se al kase fèy nan bwa pou benyen tout timoun yo, nan objetik pou kouri kont tout move zè, tout fliyid negatif ke ou te kapte pandan ane a.Se pa pou san rezon Vodou an, toujou di nou fòk nou proteje anviwònman, paske lè nou protejel, nap jwenn dlo nan sous yo, nan rivyè yo, nap jwenn tout kalite pyebwa e nap ka kase fèy, sa nou dwe konnen san anviwònman pa gen Makaya e depi ou wè anviwònman daprè kilti nou kòm pèp ou wè tout...

Read more