Konesans sou Vodou RSS

Konesans sou Vodou -

VODOU a se yon gro patrimwàn istorik, materyèl e imateryèl ke Zansèt nou yo kite pou nou menm jenerasyon ki vivan jounen jodi a.VODOU a se kilti nou, sa vle di :o VODOU a se : Tout konesans nou dekouvri apati de tout eksperyans nou fè nan kontak nou avèk lanati a epi kòsmòs la ;o VODOU a se : Kwayans nou ; o VODOU a se : Mès nou ; o VODOU a se : Koutim nou ; o VODOU a se : Tout bagay nou kreye depi nan imajinasyon nou pou rive nan reyalizasyon materyèl yo ; o...

Read more

Tags
  • All
  • Konesans sou Vodou